TOHNICHI东日

您现在的位置:首页 > 产品中心 > TOHNICHI东日

日本TOHNICHI棘轮型扭力扳手QL10N-MH

产品详情

日本TOHNICHI棘轮型扭力扳手QL10N-MH

选择的扭力可用测微器式调节器设置成期望的刻度值来获得,适用于大批量生产使用
在整个使用过程中不需要去看刻度盘指针值,当预先设定的扭力达到后会听到"卡答"声并
感觉到转折,下次使用时会自动恢复设置.

棘轮扭力扳手的规格:

 
MODEL TORQUE RANGE Dimensions [mm] SQ. DR. WEIGHT Optional Carrying Case
MIN.~MAX. GRADUATION
S.I. Metric American S.I. Metric American S.I. Metric American L L& R h m n d D a b kg
N.m kgf.cm. lbf.in. N.m kgf.cm. lbf.in.
QL2N-MH 20QL-MH QL15I-2A-MH 0.4-2 4-20 3-15 0.02 0.2 0.1 100 160 11.5 17.5 19 9.2 15 25.5 6.35 11 0.16 N/A
QL5N-MH 50QL-MH QL30I-2A-MH 1-5 10-50 6-30 0.05 0.5 0.2
QL10N-MH 100QL-MH QL50I-2A-MH 2-10 20-100 10-50 0.1 1 0.5 135 195 0.19
QL15N-MH 150QL-MH QL100I-2A-MH 3-15 30-150 20-100 0.1 1 1
QL25N-MH 225QL-MH Upon Request 5-25

50-250

  0.25 2.5   162 230 13 22 26.5 9.53 0.25
QL50N-MH 450QL-MH 10-50 100-500 0.5 5 180 260 16 25.6 25.5 11.2 20 38.5 0.45 #842
QL100N-MH 900QL4-MH 20-100 200-1000 1 10 255 340 17 32 28.0 12.2 21.7 37 12.7 14 0.69 #842 and #846
QL140N-MH 1400QL-MH 30-140 300-1400 320 400 18.8 33.5 0.79 #843 and #846
QL200N-MH 1800QL4-MH 40-200 400-2000 2 20 400 495 20 38.4 15.4 1.4 #843 and #847
QL280N-MH 2800QL4-MH 40-280

kgf.m.

kg.m 600 695 22.5 44.5 35.0 15.0

实物图:

CIMG5156_副本.jpg

客服:

0755-28193109

13823517680

请给我们留言!
去留言>>
j/HITuBNQlcFRdtgDCfqaPZh/24H5SlKK2+x3JQnOnLfTDtu6EPa2oA0EyOayXCJW3qBAMyV6UtL184fhCe/y3/hm2doJ6tExxWTI+N7CGGKiLBv8ahqDQ==